Het rendement van training binnen PSfm

PSfm - 16 / 02 / 2016

Meetbare resultaten behalen als strategisch partner voor haar klanten. Dat is waar PSfm voor staat. En hier is PSfm de afgelopen jaren heel succesvol in geweest. Maar wat betekent de groei bij klanten voor de interne organisatie?

Wat betekent de groei voor de relatie die de medewerkers van PSfm hebben met hun klanten, leidinggevenden en uiteindelijk ook met de mensen in het veld?

Om hier stappen in te zetten werd in december 2015 een intensief trainingstraject opgestart voor de Project Coördinatoren van PSfm. PSfm heeft gekozen voor Lutz Knospe, Senior Trainer bij Vesmee Training. Het doel van de training was om de Project Coördinatoren te helpen om in hun veeleisende functie het field personeel optimaal aan te kunnen sturen en te coachen met als doel, de relatie tussen beiden te versterken. Het is immers het field personeel dat de belofte van PSfm bij de klanten waar moet gaan maken.

De opzet van de training bestond uit Live-trainingen, persoonlijk on-the-job coaching (om de transfer van de training naar de praktijk snel te kunnen bewerkstelligen), een gedragsanalyse en tussentijdse opdrachten. De medewerkers waren gedurende het traject continu bezig om het geleerde toe te passen. Vesmee Training heeft in het design van het trainingstraject de principes van Brein-Centraal-Leren (BCL) toegepast. Dat zorgt ervoor dat het geleerde langer beklijft. De Project Coördinatoren hebben snel grote stappen gezet in houding en coachingsvaardigheden: Hoe voer je een telefonisch coachingsgesprek als je de non-verbale signalen van de ander niet kunt zien? Hoe zorg je voor commitment bij je field personeel? Hoe voer je een gesprek met een medewerker die zijn afspraken niet nakomt en die je niet gelijk face-2-face kunt ontmoeten? Hoe bereid je een moeilijk gesprek voor? Lutz heeft door zijn inlevingsvermogen en zijn hands-on aanpak de Project Coördinatoren geholpen om de impact van de telefonische gesprekken te vergroten. Het succes van deze training was bijna ‘besmettelijk’ en intern kwam al snel de vraag naar extra trainingen voor andere medewerkers en vervolgtrainingen.

Wat is de winst van deze trainingsinterventie? Medewerkers die met meer zelfvertrouwen gesprekken kunnen voeren en daardoor voelen dat ze grip op de situaties hebben. Dat verbetert de cirkel van invloed, de betrokkenheid en uiteindelijk ook de prestatie van de Project Coördinatoren. En zo rendeert training binnen PSfm.