PSfm verbetert de conversie door People-Counters in een ‘shop-in-shop setting’ te gebruiken.

PSfm - 26 / 09 / 2022

Winkels en supermarkten gebruiken al tientallen jaren technologie voor het tellen van mensen om de financiële prestaties van hun winkel te verbeteren en optimaliseren, lang voordat data-analyse als een essentieel bedrijfsinstrument werd beschouwd. Doorgaans werden mechanismen geïnstalleerd bij de ingangen van winkels om automatisch het aantal mensen te tellen dat de winkel binnenkomt en verlaat. Maar vanwege de complexiteit van bedrijven die opereren in het pand van een ander bedrijf, wordt tegenwoordig niet altijd elk bedrijf binnen het complex gedefinieerd door een eigen duidelijke in- en uitgang.

PSfm ondervond precies dit dilemma bij het opzetten van een operatie voor een shop-in-shop. Om dit probleem op te lossen, werkten we nauw samen met Senmo en implementeerden we de installatie van een camera voor het tellen van mensen, met wie we een overeenkomst voor het wederzijds delen van gegevens opstelden. De winkel gaf het aantal klanten dat via de hoofdwinkel binnenkwam door, waardoor we onze gegevens volledig konden kwantificeren. Het proces voor gegevensuitwisseling was volledig in overeenstemming met de AVG-regelgeving.

 

People-Counters kan een zeer effectief mechanisme zijn, dat website-achtige statistieken geeft voor winkelpatronen in de winkel. Informatie die uit deze procedure kan worden verkregen, omvat het volgende:

 

·         Verblijfstijd: het aantal mensen dat een winkel of bedrijf binnenkomt in een bepaalde periode.

·         Voorbijgangersratio: het percentage shoppers dat een winkel binnenkomt in vergelijking met het aantal mensen dat er langs loopt.

·         Bezoekduur: de tijd dat bezoekers in een winkel blijven.

·         Conversieratio: het percentage van het totale aantal bezoekers versus het aantal dat aankopen doet.

 

De bovengenoemde statistieken zijn op zichzelf waardevol, maar kunnen ook worden gecombineerd met een NPS-score. Een NPS-score is een veelgebruikte maatstaf voor marktonderzoek, waarbij respondenten wordt gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat ze een bedrijf, product of dienst zouden aanbevelen aan een vriend of collega, op een schaal van zeer onwaarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk.

 

Net zoals websitegegevens online, geeft People-Counters PSfm en de winkelier enorme inzichten in de winkelpatronen van consumenten in de winkel, waardoor de consumentenervaring in de winkel volledig geoptimaliseerd kan worden.

 

People-Counters is nu al meer dan een maand operationeel in de shop-in-shop en de verkregen resultaten hebben enorm bijgedragen aan de conversieratio in de winkel.

 

Dit is een mechanisme dat volgens PSfm alleen maar belangrijker zal worden voor shop-in-shop-locaties en dat de in-store retailanalyse in lijn brengt met die van online winkelkanalen. Deze campagne heeft dan ook veel aandacht weten te trekken van andere grote retailers die om die reden interesse hebben getoond in People-Counters en deze graag willen uitproberen. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe u uw verkoop in de winkel kunt verbeteren met People-Counters.